Krzysztof Szlachetka

Krzysztof Szlachetka

Krzysztof Szlachetka jest dyrektorem ds. produkcji w BioMaxima S.A. -­ lubelskiej spółce zajmującej się produkcją oraz dystrybucją odczynników, testów i aparatury do diagnostyki in vitro. Krzysztof ukończył biotechnologię na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Opowie o swojej fascynacji szybkimi testami immunochromatograficznymi, o zasadzie ich działania, zaletach, obszarach zastosowań i możliwościach. Spotkanie: Meet Biotech – Boost Biotech Lublin#5  

Continue reading »

Łukasz Krzemiński

Lukasz Krzeminski

Łukasz Krzemiński – absolwent Biotechnologii i Chemii na UMK w Toruniu. Stypendysta Marie Curie, realizował pracę doktorską na temat mechanizmów katalizy enzymatycznej metalobiałek z użyciem bioelektrochemii i mikroskopii fluorescencyjnej na Leeds University w Anglii, współpracując z zespołami badawczymi na Leiden University w Holandii i Copenhagen University w Danii. W trakcie stażu podoktorskiego na Cornell University w USA badał interakcje białko-białko […]

Continue reading »

Halina Waś

Halina Waś

Halina Waś to naukowiec, biolog. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół biologii nowotworów i mechanizmów oporności na terapie. Halina studiowała biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doktorat uzyskała w Zakładzie Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Dotyczył on roli jednego z enzymów antyoksydacyjnych (oksygenazy hemowej-1, HO-1) w inicjacji i rozwoju czerniaka i nowotworów skóry. Od 2012 r. zatrudniona […]

Continue reading »

Karol Kobyliński

Karol Kobylinski

Karol Kobyliński to farmaceuta, ekonomista, studiował zdrowie publiczne. Absolwent WUM i SGH. Lider zespołu ds. rejestracji leków i wyrobów medycznych w innowacyjnej firmie farmaceutycznej Alcon, należącej do Grupy Novartis. Prezes stowarzyszenia Pharma Business Club. Prelegent na wielu konferencjach z zakresu ochrony zdrowia. W przeszłości Vice-przewodniczący Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przewodniczący Młodej Farmacji Warszawa. Autor sześciu publikacji oraz dwóch raportów dotyczących […]

Continue reading »