Adam Kuzdraliński

kuzdralinski

Adam Kuzdraliński – skutecznie łączy naukę z biznesem. Prezes zarządu w spółce Vitagenum, zajmującej się genetyką człowieka oraz prezes zarządu w spółce Nexbio, której przedmiotem działalności jest genetyka mikroorganizmów, roślin i zwierząt. Kieruje zespołem biotechnologów wdrażających nowe produkty i usługi z zakresu biologii molekularnej.

Adiunkt w Katedrze Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności UP. Znalazł się w gronie 36 naukowców poniżej 35. roku życia, którzy otrzymali granty naukowe w ramach programu Lider. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zastosowania metod i technik biologii molekularnej oraz bioinformatyki do analiz genetycznych mikroorganizmów i człowieka. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych i kilkuset popularnonaukowych.

 

Meet Biotech – Boost Biotech Lublin #3