Adam Kuzdraliński

adam kuzdraliński

Dr inż. Adam Kuzdraliński – biotechnolog, mikrobiolog żywności, genetyk, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Szczególnie zainteresowany wykorzystaniem technik biologii molekularnej do identyfikacji organizmów żywych i wirusów na podstawie sekwencji DNA. Opracował metody molekularne mające na celu amplifikację wybranych fragmentów genów człowieka, identyfikację wybranych wirusów, grzybów i bakterii, sekwencjonowanie określonych obszarów genomów, jak również powielanie fragmentów DNA w celu przeprowadzania analiz filogenetycznych typu ML.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Twórca przedmiotu „Genomika i transkryptomika” na kierunku biotechnologia. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego „Biom” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Twórca oraz redaktor naczelny portalu e-biotechnologia.pl, jednego z największych portali branżowych w Polsce.

Współtwórca i pomysłodawca firmy VitaGenum, której celem jest identyfikacja markerów genetycznych człowieka powiązanych z wybranymi cechami fenotypowymi. Obecnie wiodącym obszarem badań realizowanych w ramach projektu VitaGenum jest wdrażanie opracowanych metod molekularnych umożliwiających identyfikację markerów genetycznych człowieka.

Wyróżniany nagrodami Ministerstwa Nauki oraz Forum Akademickiego, stypendysta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Spotkanie:
Meet Biotech Boost Biotech – Warszawa #3

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *