Agnieszka Kuźniar – KUL

agnieszka kuzniar

Agnieszka Kuźniar – członek zespołu, który pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Stępniewskiej opracował i opatentował metodę wytwarzania ektoiny. Doktor biotechnologii, asystent naukowo – dydaktycznego w Instytucie Biotechnologii, Katedrze Biochemii i Chemii Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem narzędzi biologii molekularnej w biotechnologii procesowej, medycznej oraz środowiskowej, nutrigenomiką oraz nowoczesnymi lekami walczącymi z procesem nowotworzenia.

www.kul.pl/instytut-biotechnologii,13184.html

Spotkanie:
Meet Biotech Boost Biotech Lublin #1