Akademia BioMed PFR

Akademia BioMed PFR

Akademia BioMed PFR to unikalny profilowany program dla branży farmaceutycznej i medycznej, którego celem jest budowa mostów pomiędzy nauką a biznesem i pomoc młodym firmom w stawianiu pierwszych kroków na rynku. Elementem wyróżniającym naszą inicjatywę jest zaangażowanie inwestorów PFR Ventures i PFR Life Science, sieciowanie uczestników z najważniejszymi firmami branżowymi działającymi na polskim rynku oraz element międzynarodowy wnoszony przez naszego partnera – Ambasadę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie.

Poszukujemy polskich spółek prowadzącymi działalność od mniej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży, w początkowej i średniej fazie rozwoju, rozwijających innowacyjne produkty lecznicze, wyroby medyczne lub usługi wspierające przedkliniczny lub kliniczny rozwój leków.

Pośród aplikantów,  wybierzemy 20 innowacyjnych firm, które w czerwcu br.  wezmą udział w tygodniowych praktycznych warsztatach w Warszawie z przedstawicielami największych firm farmaceutycznych i medycznych działających na polskim rynku, publicznymi i prywatnymi instytucjami ochrony zdrowia, start-upami oraz branżowymi ekspertami otoczenia biznesu. Uczestnicy rozwijać będą swoje umiejętności biznesowe, wiedzę na temat dostępnych źródeł finansowania projektów oraz zdobywać branżowy know-how. W lipcu uczestnicy wezmą udział w 5-dniowym wyjeździe do Wielkiej Brytanii, gdzie zapoznają się z charakterystyką medycznego rynku brytyjskiego, a także nawiążą kontakty z lokalnymi firmami partnerskimi oraz zagranicznymi inwestorami. Program kończy gala finałowa, podczas której uczestnicy prezentować będą swoje projekty przed panelem polskich i zagranicznych inwestorów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 maja 2019 r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: www.startup.pfr.pl/akademia_biomed_pfr/Udział w programie jest dla uczestników bezpłatny z wyjątkiem kosztów noclegu, dojazdu i wyżywienia podczas warsztatów w Warszawie.

Dodaj komentarz