Anna Supernat

anna

Dr Anna Supernat  – absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny , praca doktorska zrealizowana w Zakładzie Biologii Komórki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek ASCO (American Society for Clinical Onclology), i EACR (European Association for Cancer Research).

Przedmiotem jej zainteresowań jest podłoże molekularne nowotworów, szczególnie w zakresie płynnych biopsji i oznaczanego w nich krążącego DNA guza. Autorka publikacji w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Laureatka Darboven Idee Grant, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stypendium Innodoktorant przyznanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz programu POMOST (wsparcie dla kobiet w ciąży) realizowanego przez Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Spotkanie:
Meet Biotech – Boost Biotech – Gdańsk #3

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *