Beata Kuśmider – PŁ

beata kusmider

Beata Kuśmider – swoją przygodę z biotechnologią rozpoczęła na wydziale IFE Politechniki Łódzkiej. W ramach programu wymiany studenckiej Erasmus, w roku akademickim 2011/2012 studiowała na Universite d’Orleans we Francji. W tym samym mieście w 2012 odbyła staż w laboratorium bioinformatycznym, gdzie zajmowała się computational dockingiem. Po obronie pracy dyplomowej w Zakładzie Mikrobiologii Technicznej Politechniki Łódzkiej, kolejny raz wzięła sprawy w swoje ręce i zaaplikowała o staż w Stanach Zjednoczonych. Finalnie Beata przez ponad 12 miesięcy studiowała na University of Virginia, gdzie pracowała w Center for Cell Signaling. Po powrocie do Polski uzyskała tytuł magistra w Instytucie Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej. Obecnie Beata czeka na wyjazd do Genewy gdzie już niebawem rozpocznie kolejny etap swojej kariery zawodowej.

Spotkanie:
Meet Biotech Boost Biotech – Łódź #12