Bionnale 2016

image

W ostatnią środę (25 maja) mieliśmy okazję uczestniczyć w jednym z ciekawszych wydarzeń berlińskiej sceny bio-tech łączącym przedstawicieli firm, naukowców i studentów – Bionnale 2016. Formuła wydarzenia zakładała nie tylko wykłady i dyskusje, ale też 5-minutowe prezentacje firm, finał konkursu na krótką prezentację naukową i sesję spotkań matchmakingowych w stylu biznesowego speed datigu.

imageimageimageimageimage

Matchmaking
Biznesowy Speed Dating to jedna z najciekawszych części wydarzenia, podczas której każdy z zarejestrowanych uczestników mógł porozmawiać z inną, wybraną wcześniej osobą. Każda rozmowa trwłaa 20 minut, po których rozlegał się dzwonek sygnalizujący konieczność zmiany stolika i zmiany rozmówcy. Jako Boost Biotech spotkaliśmy się z kilkoma partnerami, odbyliśmy bardzo ciekawe rozmowy o możliwościach współpracy i rozwijaniu społeczności bio-techowej w nowych miejscach. Zanosi się na ciekawe współprace i wydarzenia w niedalekiej przyszłości!

Speed Lecture Awards
Na koniec Bionnale 2016 swoje 3 minuty mieli doktoranci, którzy prezentowali swoje projekty. Tematy wystąpień były zróżnicowane – od celowanej przy pomocy węglowodanów terapii nowotworów, do szczotek polimerowych funkcjonalizowanych węglowodanami używanych do specyficznego przyłączania cząsteczek do różnego typu powierzchni.

Spośród 6 finalistów konkursu jury i publiczność wybrała trzech zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła Anja Schenk, która opowiadała o nowym pomyśle na stosowanie emulsji w biokatalizie, drugie miejsce przypadło Andreasowi Ofenbauer opowiadającymi o aktywacji genów metodą CRISPR/Cas9 na przykładzie tańczących robaczków, trzecie z kolei zajął Thomas Seel, który przybliżył temat bezprzewodowych czujników ruchu mogących znaleźć zastosowanie w rehabilitacji i przywracaniu mobilności osobom po wypadkach.

Berlińskie Bionnale powinno trafić do kalendarzy wszystkich osób zaintersowanych bio-techem jako naprawdę ciekawe (i darmowe!) wydarzenie, podczas którego można sporo się dowiedzieć o branży bio-tech nie tylko w Niemczech, oraz nawiązać kontakty z przyszłym partnerem biznesowym, współpracownikiem lub pracodawcą.
Polecamy Wam koleją edycję wydarzenia!

https://www.b2match.eu/bionnale2016
____
[eng]

 

Last Wednesday (25 of May) we have participated in one of the most interesting events on the Berlin bio-tech scene, that connects the representatives of companies, academia and students – Bionnale 2016. The event included the usual lectures, but also 5-min company presentations, the finals of a Speed Lecture Award competition and a matchmaking session organized as a professional Speed Dating.

Matchmaking
Professional Speed Dating was one of the most interesting parts of the event, when every registered participant could talk to a selected partner. Every talk lasted 20 minutes, after which there was a sound suggesting that you needed to change the table and your chat partner. As Boost Biotech we had a couple of very interesting discussions about the possible future co-operations and about developing bio-tech community in new places. It looks like there are interesting things to happen and new events to come in the near future!

Speed Lecture Awards
At the very end of the event the PhD students had their 3 minutes, who pitched their projects. The topics varied from tumor specific drug delivery through carbohydrates to glycopolimer brushes for functional surfaces and specific bindings.

From the 6 finalists, the jury and the audience chose three winners.
Anja Schenk took the first place with her talk about a new to using pickering emulsion for biocatalysis, the second price went to Andreas Ofenbauer who spoke about gene activation using CRISPR/Cas using the example of the dancing worms. The third price was awarded to Thomas Seel who explained how wireless movement sensors can become useful tools for human motion.

Bionnale in Berlin should be noted in the agendas of all those who are interested in bio-tech, as a really interesting (and free!) event during which you can learn a lot about the bio-tech sector, not only in Germany, but also in the neighboring countries. All participants can also start new co-operations, first business relations with future partners or find employment. We strongly encourage you to check the future editions of Bionnale!

https://www.b2match.eu/bionnale2016

 

Author / O Autorze:
Anna Jeszka – biotechnolog z wykształcenia, twórca społeczności bio-techowej z zamiłowania. Zawodowo zajmuje się sprzedażą i prowadzeniem projektów w IT i elektronice, a po godzinach rozwija stowarzyszenie Boost Biotech, którego jest także prezesem. Pasjonują ją nowe technologie, zarówno w IT jak i w bio-techu, który jej zdaniem jest na granicy prawdziwej rewolucji dzięki jego demokratyzacji i projektom DIY.

Anna Jeszka – studied biotechnology but ended up as a business development and project management specialist in IT and electronics. After hours she works to build bio-tech community in Poland and abroad, by developing Boost Biotech association of which she was one of the founders. She is passionate about new technologies both in IT and in bio-tech which, in her opinion, is on the verge of a new revolution due to its democratization and DIY projects.

 

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *