Jakub Grabowski

grabow

Biotechnolog, aktualnie specjalista ds. Kontroli Jakości w firmie BowilBiotech, zajmującej się produkcją wyrobów z bionanocelulozy. Na najbliższym spotkaniu chciałbym Wam opowiedzieć co nieco na temat firmy, w której pracuję oraz przybliżyć obecne zastosowania materiału jakim jest bionanoceluloza w szeroko pojmowanym przemyśle. Spotkanie: Meet Biotech Boost Biotech Gdańsk #7

Continue reading »

Ernst Plefka

Ernest

Ernst Plefka – Business Development Manager at Biocrates Life Sciences AG – has a scientific background in biology and a long lasting experience in different management positions in the pharmaceutical industrie. After starting as a sales rep he was product manager, head of sales, head of marketing and general manager in different pharma companies. He also has a degree as […]

Continue reading »

Michał Obuchowski

Obuchowski

Profesor, Kierownik Zakładu Bakteriologii Molekularnej na Katedrze Biotechnologii Medycznej oraz prodziekan ds. nauki na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed. Odbył liczne staże zagraniczne: Uniwersytet Paul’a Sabatier’a w Tuluzie (1991), Hadassa Medical School w Jerozolimie (1993), Uniwersytet Paryż XI w Orsay (1998-9, 2001-3), Uniwersytet Fryderyka II w Neapolu (2016). Współautor 54 publikacji naukowych o łącznym współczynniku oddziaływania 140. Indeks H […]

Continue reading »

Katarzyna Gajewska

Gajewska

Katarzyna Gajewska w Strefie Startup odpowiedzialna za działania związane z komercjalizacją oraz transferem wiedzy, organizatorka warsztatów i konferencji, animatorka spotkań dla studentów. Biotech vs. biznes – wojna światów czy nowa nadzieja? „Biotechnologia to trudna branża, jednak przy odpowiedniej dawce determinacji i przygotowania możliwe jest osiągnięcie biznesowego sukcesu. Podczas prezentacji opowiem o kilku firmach, którym udało się osiągnąć sukces w tej […]

Continue reading »

Marek Wojciechowski

wojciechowski

Pracownik Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w modelowaniu molekularnym biomolekuł i projektowaniu leków, ze szczególnym uwzględnieniem leków przeciwgrzybowych i inhibitorów syntazy glukozamino-6-fosforanu. Od parunastu lat zajmuje się również bioinformatyką i opracowywaniem narzędzi wspomagających projekty bioinformatyczne. Doświadczenie w tej dziedzinie zdobywał również za granicą w Laboratory of Computational Genomics, Donald Danforth Plans Science Center w St. Louis gdzie […]

Continue reading »

Anna Mikosik-Roczyńska

mikosik

Od 10 lat związana z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, wielokrotnie nagradzana za swoją działalność naukową. Obecnie pełni funkcję Głównego Specjalisty ds. Badań i Rozwoju PolTREG Spółka z o.o., spin-offu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego powołanego w celu rozwoju i komercjalizacji metody TREG. Dr Mikosik była głównym wykonawcą w licznych krajowych i międzynarodowymi innowacyjnych projektach badawczych (m. in. we współpracy z Uniwersytetem w Palermo). […]

Continue reading »

Paulina Strzelecka

paulina strzelecka

Paulina Strzelecka, absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę magisterską realizowała w Zakładzie Biologii Komórki Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii. Obecnie doktorantka trzeciego roku Studium Doktoranckiego Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii UG. Tematyka jej pracy doktorskiej dotyczy zastosowania teta-defensyn jako potencjalnych leków w terapii antynowotworowej. Laureatka II edycji konkursu Diamentowy Grant organizowanego […]

Continue reading »

Marek Wiergowski

marek wiergowski

Dr n. chem. Marek Wiergowski – specjalista laboratoryjnej toksykologii medycznej, pracuje w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Pracowni Toksykologii Sądowej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne i badania naukowe z zakresu toksykologii sądowej (m.in. alkohologia, klasyczne i nowe substancje psychoaktywne) oraz przygotowuje wraz ze swoim zespołem opinie chemiczno-toksykologiczne na rzecz organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. W wolnych chwilach promuje […]

Continue reading »

Anna Supernat

anna

Dr Anna Supernat  – absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny , praca doktorska zrealizowana w Zakładzie Biologii Komórki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek ASCO (American Society for Clinical Onclology), i EACR (European Association for Cancer Research). Przedmiotem jej zainteresowań jest podłoże molekularne nowotworów, szczególnie w zakresie płynnych biopsji i oznaczanego w nich krążącego DNA guza. Autorka publikacji […]

Continue reading »

Wojciech Glac

image

Wojciech Glac jest adiunktem w Pracowni Neurobiologii Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego. W pracy naukowej zajmuje się wpływem substancji psychoaktywnych na układ odpornościowy. Jednak jego największą pasją jest nauczanie oraz popularyzacja nauki. Wykłada na kierunkach Biologia, Psychologia i Kryminologia. Każdego roku prowadzi kilkadziesiąt wykładów popularnonaukowych oraz warsztatów z dziedziny neurobiologii i immunologii. Jest m.in. organizatorem Dni Mózgu w […]

Continue reading »
1 2 3