Justyna Morawska-Płoskonka

13014808_10208315044246526_383089129_n

Justyna Morawska-Płoskonka jest absolwentką Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ukończyła studia z zakresu biologii środowiskowej i geografii. Aktualnie jest doktorantem Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowowo specjalizuje się w obszarze mikrobiologii, ekotoksykologii, inżynierii środowiska z szczególnym uwzględnieniem unieszkodliwiania odpadów i odnawialnych źródeł energii. Zawodowo operuje w branży biotechnologicznej i farmaceutycznej. Posiada doświadczenie z zakresu planowania oraz zarządzania projektami badawczo-wdrożeniowymi, doradztwa […]

Continue reading »

Grzegorz Węgrzyn – UG

wegrzyn

Grzegorz Węgrzyn – profesor nauk biologicznych i obecny Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1993- 1996 również Prodziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, a w latach 2002-2008 Dziekan Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG. Od 1996 jest kierownikiem Katedry Biologii Molekularnej oraz obecnie Kierownikiem Pracowni Genetyki Molekularnej. Zainteresowania badawcze Profesora to mechanizmy replikacji DNA plazmidów i bakteriofagów, regulacja ekspresji genów w […]

Continue reading »

Wydarzenia w lutym

boost-biotech-tlo-fcb

Boost Biotech Polska zaprasza wszystkich pasjonatów biotechnologii na spotkania z cyklu Meet Biotech – Boost Biotech. W lutym spotykamy się w Lublinie, Warszawie, Łodzi a także, po raz pierwszy w Gdańsku! W trakcie spotkań goście z różnych stron świata i gałęzi biotechnologii opowiedzą o tym jak znaleźli się w biotechnologii, gdzie zdobywali doświadczenie i czym się zajmują. Po krótkich prezentacjach […]

Continue reading »
1 2 3