Kamila Frankiewicz – Biomed

Kamila Frankiewicz

Kamila Frankiewicz – absolwentka farmacji. Obecnie, jako pracownik firmy BIOMED- LUBLIN, zajmuje się produkcją leków własnej technologii. Ponadto jest przewodniczącą Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników BIOMED Lublin Wytwórni Surowic i Szczepionek oraz Prezesem Biotechnologicznego Stowarzyszenia Edukacyjnego „BIOMED-LUBLIN”. Pasjonatka nauk ścisłych i nowinek naukowych. www.edukacjabiomedlublin.pl Spotkanie: Meet Biotech Boost Biotech – Lublin#2

Continue reading »

Paweł Potakowski – Creative KUL

pawel potakowski

Paweł Polakowski – Pełnomocnik Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ds. komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz Prezes Zarządu KUL Creative Sp. z o.o.. Zajmuje się analizą możliwości współpracy w zakresie komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych pomiędzy KUL i podmiotami zewnętrznymi. Bardzo ważnym aspektem jego pracy jest planowanie rozwiązań systemowych dotyczących poszczególnych aspektów komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz […]

Continue reading »

Agnieszka Kuźniar – KUL

agnieszka kuzniar

Agnieszka Kuźniar – członek zespołu, który pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Stępniewskiej opracował i opatentował metodę wytwarzania ektoiny. Doktor biotechnologii, asystent naukowo – dydaktycznego w Instytucie Biotechnologii, Katedrze Biochemii i Chemii Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem narzędzi biologii molekularnej w biotechnologii procesowej, medycznej oraz środowiskowej, nutrigenomiką oraz nowoczesnymi lekami walczącymi […]

Continue reading »

MBBB – Lublin#1

boost-plakat-1

Zapraszamy na pierwsze spotkanie Meet Biotech – Boost Biotech w Lublinie. Na spotkaniu będzie można bliżej poznać: * Czym jest ektoina i dlaczego jest tak cenna; * Jak wyglądały początki badań nad wykorzystaniem baterii w jej produkcji; * Jak wygląda proces tworzenia biznesu na podstawie odkrycia naukowego; * Co jest potrzebne aby osiągnąć sukces komercyjny w biotechnologii; * Jak w […]

Continue reading »

Przemek Ociepa – pektyny w ścianie komórkowej

przemek ociepa

Przemek Ociepa jest doktorantem na Uniwersytecie w Southampton (UK). Tematem przewodnim jego pracy są pektyny w ścianie komórkowej roślin i jak ich modyfikacje wpływają na wzrost korzenia. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i zacieśnia współpracę z dwoma ośrodkami we Francji: Uniwersytetami w Rouen i Amiens. Dodatkowo zajmuje się on metabolizmem roślin we współpracy z n. Przed doktoratem, Przemek studiował […]

Continue reading »
1 2