Mateusz Zjawiński

Zawijanski

Mateusz Zjawiński, absolwent Uniwersytetu Warmiśnko-Mazurskiego na kierunku biologia środowiskowa. Z zawodu hirudoterapeuta II stopnia, apiterapeuta, larwoterapeuta posiada ponad dwuletnią praktykę w naturoterapii. Obecnie student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych oraz Olsztyńskiej Szkoły Wyższej na kierunku fizjoterapia. Otrzymał dyplom uznania w 2015 roku od Polskiego Towarzystwa Hirudologicznego. Podczas swojej prelekcji opowie nam o magicznych mocach […]

Continue reading »

Monika Kaczmarek

Monika Kaczmarek

Monika M. Kaczmarek jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie oraz na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Od 2011 roku prowadzi w Instytucie Laboratorium Biologii Molekularnej. Profesor Kaczmarek ma wszechstronne zainteresowania badawcze, które obecnie skupiają się na poznaniu molekularnych mechanizmów interakcji zarodek–matka podczas wczesnej ciąży oraz programowania żywieniowego funkcji rozrodczych w ujęciu wielopokoleniowym. […]

Continue reading »

Magdalena Ben-Rynkiewicz

image

iMagdalena Ben-Rynkiewicz, pełni w Parku Naukowo-Technologicznym w Olsztynie funkcję kierownika Inkubatora Przedsiębiorczości. Tematem prelekcji będzie Platforma startowa dla nowych pomysłów biznesowych – Hub Talents. Pani Magdalena przestawi wam możliwości zdobycia funduszy na realizacje lub rozwój waszych pomysłów. Spotkanie Meet Biotech – Boost Biotech – Olsztyn #2

Continue reading »

Paweł Matyszkiel

image

Paweł Matyszkiel przedsiębiorca, założyciel i pomysłodawcą firmy Kimika Laboratories, która jest startupem w branży chemicznej/ biotechnologicznej tworzącej nowe rozwiązania w proteomice. Firma prowadzi badania nad udoskonaleniem żeli poliakrylowych jedno i dwukierunkowych do rozdziału elektroforetycznego białek. Jest to produkt szeroko używany w biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej, farmakologii, medycynie sądowej, weterynarii, diagnostyce medycznej oraz kontroli jakości żywności. Nasz prelegent dokładnie przestawi jak […]

Continue reading »

Sławomir Kasiński

image

Dr inż. Sławomir Kasiński z Katedry Biotechnologii w ochronie środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuje się on praktycznymi aspektami technologii w gospodarce odpadami w ramach działalności firmy Waste Biosolutions System. Obszarem badań jakie najbardziej go interesują jest biotecnologia środowiskowa, gospodarka odpadami oraz nauki techniczne. Spotkanie Meet Biotech Boost Biotech – Olsztyn #1

Continue reading »