Łukasz Krzemiński

Lukasz Krzeminski

Łukasz Krzemiński – absolwent Biotechnologii i Chemii na UMK w Toruniu. Stypendysta Marie Curie, realizował pracę doktorską na temat mechanizmów katalizy enzymatycznej metalobiałek z użyciem bioelektrochemii i mikroskopii fluorescencyjnej na Leeds University w Anglii, współpracując z zespołami badawczymi na Leiden University w Holandii i Copenhagen University w Danii. W trakcie stażu podoktorskiego na Cornell University w USA badał interakcje białko-białko […]

Continue reading »

Halina Waś

Halina Waś

Halina Waś to naukowiec, biolog. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół biologii nowotworów i mechanizmów oporności na terapie. Halina studiowała biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doktorat uzyskała w Zakładzie Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Dotyczył on roli jednego z enzymów antyoksydacyjnych (oksygenazy hemowej-1, HO-1) w inicjacji i rozwoju czerniaka i nowotworów skóry. Od 2012 r. zatrudniona […]

Continue reading »

Karol Kobyliński

Karol Kobylinski

Karol Kobyliński to farmaceuta, ekonomista, studiował zdrowie publiczne. Absolwent WUM i SGH. Lider zespołu ds. rejestracji leków i wyrobów medycznych w innowacyjnej firmie farmaceutycznej Alcon, należącej do Grupy Novartis. Prezes stowarzyszenia Pharma Business Club. Prelegent na wielu konferencjach z zakresu ochrony zdrowia. W przeszłości Vice-przewodniczący Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przewodniczący Młodej Farmacji Warszawa. Autor sześciu publikacji oraz dwóch raportów dotyczących […]

Continue reading »

Natalia Osica (Science PR)

natalia

Natalia Osica – Założycielka pierwszej w Polsce agencji Science PR dla naukowców, instytucji nauki i uczelni. Była rzeczniczka prasowa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz laureatka licznych nagród związanych z popularyzowaniem nauki. Specjalizuje się w PR nauki, kreowaniu wizerunku i budowaniu relacji, w tym szczególnie z dziennikarzami. W 2011 roku, jako pierwszy rzecznik polskiej instytucji naukowej, otrzymała tytuł Popularyzatora Nauki od […]

Continue reading »

Marta Grodzik

image

Marta Grodzik – adiunkt, naukowiec i nauczyciel akademicki, zatrudniona w Zakładzie Nanobiotechnologii na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Absolwentka programu Top500 Innovators, staż w grupie 40.7 zrealizowała na Stanford University. Kierownik projektów badawczych (NCN, NCBR Lider), współautor ponad 30 publikacji oraz kilku zgłoszeń patentowych i patentów. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz […]

Continue reading »

Magda Woźnica

image

  Z branżą life-science związana od ponad 10 lat. Absolwentka Biotechnologii na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, swoja pracę doktorską dotycząca badań strukturalnych antybiotyków obroniła w Instytucie Chemii Organicznej PAN. Laureatka prestiżowego stypendium przyznawanego przez niemiecką Fundację Aleksandra von Humboldta. W trakcie stażu posdoktorskiego na Politechnice w Berlinie zajmowała się badaniem zastosowania fotoaktywnych materiałów w procesie sztucznej fotosyntezy. Obecnie specjalista ds. […]

Continue reading »

Marta Loffler

image

Jestem doktorantką Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej pracy naukowej zajmuję się syntezą i badaniem nowych magnetyków molekularnych opartych o związki kompleksowe metali d- i f-elektronowych. Moją pasją jest popularyzacja chemii i walka z panującą powszechnie „chemiofobią”. Jako doktorantka należę również do Zespołu Dydaktyki Chemii, dzięki czemu mam możliwość prowadzenia zajęć laboratoryjnych dla uczniów szkół. Od trzech lat współpracuje również […]

Continue reading »

Jan Paczesny

paczesny

Jan Paczesny – adiunkt w grupie Fizykochemii Miękkiej Materii w IChF PAN. Uczestniczył w programie Top 500 Innovators, w ramach którego odbył staż na University of California w Berkeley. Brał udział w podobnych programach na MIT, Uniwersytecie w Cambridge, w Instytucie Chemii Fizycznej im. Ilie Murgulescu (Rumunia) oraz KIST (Korea Południowa). Jest laureatem wielu konkursów, m.in Nagrody Naukowej czasopisma Polityka, […]

Continue reading »

Tomasz Styk – Nutricus

Tomek Styk

Tomasz Styk – współzałożyciel i koordynator zespołu specjalistów w firmie Nutricus. Od kilku lat kieruje firmą, która rozwija trend pierwiastkowego programowania żywienia w sporcie wyczynowym i profilaktyce zdrowotnej. Swoją przygodę z biotechnologią rozpoczął będąc licealistą, kiedy został jedynym w Polsce Wschodniej stypendystą Ministra Edukacji w programie dla wybitnie uzdolnionej młodzieży i od Rektora UMCS otrzymał indeks studenta UMCS w Lublinie […]

Continue reading »

Kamil Adamczyk – Neuroon

12715588_527196390795622_1891985518716234405_n

Kamil Adamczyk jest założycielem i CEO start-upu Inteliclinic, laboratorium inżynierskiego, specjalizującego się w projektowaniu urządzeń, które przy pomocy sztuczne inteligencji przetwarzają dokładne sygnały biologiczne. Neuroon to pierwsze z serii planowanych urządzeń wearables, które bada sygnały biologiczne z dokładnością niemal taką samą jak sprzęty medyczne. Dzięki inteligentnej masce, monitorującej fale mózgowe, ruch gałek ocznych, temperaturę, puls i ruch ciała podczas snu […]

Continue reading »
1 2 3 4 5