Kamila Jeżowska – Hulas

Kamila

Konsultantka w dziale TalentSource Life Sciences firmy CROMSOURCE, odpowiedzialna za rekrutację pracowników dla firm farmaceutycznych i biotechnologicznych oraz ‘line management’ outsourcowanych osób. Absolwentka wydziałów psychologii oraz prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego, trenerka i coach. Posiada ponad 12 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz rekrutacji. Spotkanie: Meet Biotech – Boost Biotech Warszawa #18

Continue reading »

Patrycja Dołowy

PatryD

Jest prezeską Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl, sekretarz Rady Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN, pomysłodawczynią i współtwórczynią Kawiarni Nauki dla Rodziców i Dzieci Fundacji MaMa. Przez ponad 5 lat kierowała redakcją magazynu „Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk”, a następnie prowadziła dział „Cywilizacja od środka” w tygodniku „Przekrój”. Obecnie jest freelancerką, współpracuje z kilkoma tytułami. Pisze przede wszystkim o biologii i […]

Continue reading »

Anna Zdziarska

aZdziarska

Absolwentka Biotechnologii SGGW. W pracy doktorskiej skupiła się na poszukiwaniu biologicznej roli białek będących platformą interakcji między pasożytem a żywicielem. Od tamtej pory jej praca badawcza skupia się dookoła białek. Podczas rocznego stażu podoktorskiego była częścią zespołu zajmującego się mapowaniem struktury interaktomu fragmentu centromeru muszki owocówki. Dwa lata temu zmieniła ścieżkę kariery i związała się z firmą biotechnologiczną OncoArendi Therapeutics […]

Continue reading »

Błażej Dawidson

dawidson

Błażej Dawidson pracuje w Centrum Nauki Kopernik od 2007 r. Obecnie pełni obowiązki kierownika obszaru naukowego w Pracowni Wydarzeń Naukowych i Artystycznych. Zajmuje się m.in. działaniami, które umożliwiają spotkanie i partnerski dialog między uczestnikami wydarzeń CNK, a naukowcami z różnych dziedzin. Ponadto pracuje nad wspieraniem środowiska naukowego w rozwijaniu kompetencji związanych z komunikacją. W przeszłości zajmował się organizacją cyklu debat […]

Continue reading »

Kamil Kopeć

kopec

Kamil Kopeć – naukowiec, pasjonat. Absolwent Biotechnologii, a obecnie Doktorant na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Pasję naukową rozwija jako członek Laboratorium Inżynierii Biomedycznej, kierowanego przez Profesora Tomasza Ciacha. Zajmuje się antybakteryjnymi pokryciami do wyrobów medycznych. Poza działalnością naukową, jego zainteresowania to komercjalizacja projektów naukowych z dziedziny Inżynierii Biomedycznej. Jako Dyrektor operacyjny w spółkach NanoSanguis i NanoThea zajmuje […]

Continue reading »

Łukasz Krzemiński

Lukasz Krzeminski

Łukasz Krzemiński – absolwent Biotechnologii i Chemii na UMK w Toruniu. Stypendysta Marie Curie, realizował pracę doktorską na temat mechanizmów katalizy enzymatycznej metalobiałek z użyciem bioelektrochemii i mikroskopii fluorescencyjnej na Leeds University w Anglii, współpracując z zespołami badawczymi na Leiden University w Holandii i Copenhagen University w Danii. W trakcie stażu podoktorskiego na Cornell University w USA badał interakcje białko-białko […]

Continue reading »

Halina Waś

Halina Waś

Halina Waś to naukowiec, biolog. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół biologii nowotworów i mechanizmów oporności na terapie. Halina studiowała biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doktorat uzyskała w Zakładzie Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Dotyczył on roli jednego z enzymów antyoksydacyjnych (oksygenazy hemowej-1, HO-1) w inicjacji i rozwoju czerniaka i nowotworów skóry. Od 2012 r. zatrudniona […]

Continue reading »

Karol Kobyliński

Karol Kobylinski

Karol Kobyliński to farmaceuta, ekonomista, studiował zdrowie publiczne. Absolwent WUM i SGH. Lider zespołu ds. rejestracji leków i wyrobów medycznych w innowacyjnej firmie farmaceutycznej Alcon, należącej do Grupy Novartis. Prezes stowarzyszenia Pharma Business Club. Prelegent na wielu konferencjach z zakresu ochrony zdrowia. W przeszłości Vice-przewodniczący Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przewodniczący Młodej Farmacji Warszawa. Autor sześciu publikacji oraz dwóch raportów dotyczących […]

Continue reading »

Natalia Osica (Science PR)

natalia

Natalia Osica – Założycielka pierwszej w Polsce agencji Science PR dla naukowców, instytucji nauki i uczelni. Była rzeczniczka prasowa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz laureatka licznych nagród związanych z popularyzowaniem nauki. Specjalizuje się w PR nauki, kreowaniu wizerunku i budowaniu relacji, w tym szczególnie z dziennikarzami. W 2011 roku, jako pierwszy rzecznik polskiej instytucji naukowej, otrzymała tytuł Popularyzatora Nauki od […]

Continue reading »

Marta Grodzik

image

Marta Grodzik – adiunkt, naukowiec i nauczyciel akademicki, zatrudniona w Zakładzie Nanobiotechnologii na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Absolwentka programu Top500 Innovators, staż w grupie 40.7 zrealizowała na Stanford University. Kierownik projektów badawczych (NCN, NCBR Lider), współautor ponad 30 publikacji oraz kilku zgłoszeń patentowych i patentów. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz […]

Continue reading »
1 2 3 4 5