Błażej Dawidson

dawidson

Błażej Dawidson pracuje w Centrum Nauki Kopernik od 2007 r. Obecnie pełni obowiązki kierownika obszaru naukowego w Pracowni Wydarzeń Naukowych i Artystycznych. Zajmuje się m.in. działaniami, które umożliwiają spotkanie i partnerski dialog między uczestnikami wydarzeń CNK, a naukowcami z różnych dziedzin. Ponadto pracuje nad wspieraniem środowiska naukowego w rozwijaniu kompetencji związanych z komunikacją. W przeszłości zajmował się organizacją cyklu debat […]

Continue reading »

Kamil Kopeć

kopec

Kamil Kopeć – naukowiec, pasjonat. Absolwent Biotechnologii, a obecnie Doktorant na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Pasję naukową rozwija jako członek Laboratorium Inżynierii Biomedycznej, kierowanego przez Profesora Tomasza Ciacha. Zajmuje się antybakteryjnymi pokryciami do wyrobów medycznych. Poza działalnością naukową, jego zainteresowania to komercjalizacja projektów naukowych z dziedziny Inżynierii Biomedycznej. Jako Dyrektor operacyjny w spółkach NanoSanguis i NanoThea zajmuje […]

Continue reading »

Łukasz Krzemiński

Lukasz Krzeminski

Łukasz Krzemiński – absolwent Biotechnologii i Chemii na UMK w Toruniu. Stypendysta Marie Curie, realizował pracę doktorską na temat mechanizmów katalizy enzymatycznej metalobiałek z użyciem bioelektrochemii i mikroskopii fluorescencyjnej na Leeds University w Anglii, współpracując z zespołami badawczymi na Leiden University w Holandii i Copenhagen University w Danii. W trakcie stażu podoktorskiego na Cornell University w USA badał interakcje białko-białko […]

Continue reading »

Halina Waś

Halina Waś

Halina Waś to naukowiec, biolog. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół biologii nowotworów i mechanizmów oporności na terapie. Halina studiowała biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doktorat uzyskała w Zakładzie Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Dotyczył on roli jednego z enzymów antyoksydacyjnych (oksygenazy hemowej-1, HO-1) w inicjacji i rozwoju czerniaka i nowotworów skóry. Od 2012 r. zatrudniona […]

Continue reading »

Karol Kobyliński

Karol Kobylinski

Karol Kobyliński to farmaceuta, ekonomista, studiował zdrowie publiczne. Absolwent WUM i SGH. Lider zespołu ds. rejestracji leków i wyrobów medycznych w innowacyjnej firmie farmaceutycznej Alcon, należącej do Grupy Novartis. Prezes stowarzyszenia Pharma Business Club. Prelegent na wielu konferencjach z zakresu ochrony zdrowia. W przeszłości Vice-przewodniczący Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przewodniczący Młodej Farmacji Warszawa. Autor sześciu publikacji oraz dwóch raportów dotyczących […]

Continue reading »

Natalia Osica (Science PR)

natalia

Natalia Osica – Założycielka pierwszej w Polsce agencji Science PR dla naukowców, instytucji nauki i uczelni. Była rzeczniczka prasowa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz laureatka licznych nagród związanych z popularyzowaniem nauki. Specjalizuje się w PR nauki, kreowaniu wizerunku i budowaniu relacji, w tym szczególnie z dziennikarzami. W 2011 roku, jako pierwszy rzecznik polskiej instytucji naukowej, otrzymała tytuł Popularyzatora Nauki od […]

Continue reading »

Marta Grodzik

image

Marta Grodzik – adiunkt, naukowiec i nauczyciel akademicki, zatrudniona w Zakładzie Nanobiotechnologii na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Absolwentka programu Top500 Innovators, staż w grupie 40.7 zrealizowała na Stanford University. Kierownik projektów badawczych (NCN, NCBR Lider), współautor ponad 30 publikacji oraz kilku zgłoszeń patentowych i patentów. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz […]

Continue reading »

Magda Woźnica

image

  Z branżą life-science związana od ponad 10 lat. Absolwentka Biotechnologii na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, swoja pracę doktorską dotycząca badań strukturalnych antybiotyków obroniła w Instytucie Chemii Organicznej PAN. Laureatka prestiżowego stypendium przyznawanego przez niemiecką Fundację Aleksandra von Humboldta. W trakcie stażu posdoktorskiego na Politechnice w Berlinie zajmowała się badaniem zastosowania fotoaktywnych materiałów w procesie sztucznej fotosyntezy. Obecnie specjalista ds. […]

Continue reading »

Marta Loffler

image

Jestem doktorantką Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej pracy naukowej zajmuję się syntezą i badaniem nowych magnetyków molekularnych opartych o związki kompleksowe metali d- i f-elektronowych. Moją pasją jest popularyzacja chemii i walka z panującą powszechnie „chemiofobią”. Jako doktorantka należę również do Zespołu Dydaktyki Chemii, dzięki czemu mam możliwość prowadzenia zajęć laboratoryjnych dla uczniów szkół. Od trzech lat współpracuje również […]

Continue reading »

Jan Paczesny

paczesny

Jan Paczesny – adiunkt w grupie Fizykochemii Miękkiej Materii w IChF PAN. Uczestniczył w programie Top 500 Innovators, w ramach którego odbył staż na University of California w Berkeley. Brał udział w podobnych programach na MIT, Uniwersytecie w Cambridge, w Instytucie Chemii Fizycznej im. Ilie Murgulescu (Rumunia) oraz KIST (Korea Południowa). Jest laureatem wielu konkursów, m.in Nagrody Naukowej czasopisma Polityka, […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 6