Dominik Strapagiel

Dominik Strapagiel – absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ (kierunek: biologia, specjalność – mikrobiologia). W latach 2003-2008 odbył studia doktoranckie w Instytucie Mikrobiologii, Katedrze Immunologii i Biologii Infekcyjnej Uniwersytetu Łódzkiego. Po ukończeniu studiów doktoranckich, w latach 2008-2009, pracował na rzecz Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi i BioInfoBank Institute w Poznaniu (projekt pozyskiwania bakteriofagów środowiskowych o potencjalnym znaczeniu praktycznym). Od 2009 do 2014 pracował na rzecz Instytutu Biofizyki Uniwersytetu Łódzkiego przy realizacji projektu “Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii – testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej”. W ramach tego projektu zrodził się pomysł utworzenia kolekcji próbek materiału biologicznego pochodzących od Polaków z terenu całego kraju (ponad 10 000 ochotników) służący prowadzeniu badań naukowych związanych z realizacją projektu TESTOPLEK. Obecnie, między innymi, ściśle współpracuje z Katedrą Antropologii UŁ realizując fascynujące badania z zakresu genomiki człowieka – współczesnego jak i okresu neolitu i średniowiecza (sekwencjonowanie nowej generacji, analizy bioinformatyczne). Pracownia w 2015 roku zaangażowana była w realizację trzech projektów badawczych – składanie de novo genomów bakteriofagowych i resekwencjonowanie genomów bakteryjnych na rzecz Uniwersytet Gdański, Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi i firmy Proteon Pharmaceuticals z Łodzi.

Spotkanie:
Meet Biotech – Boost Biotech – Łódź #17