Edyta Żyła

EZyla

Doktorantka w Zakładzie Biochemii Komórki, Wydziału Biofizyki, Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania z zakresu wykorzystania naturalnych systemów bakteryjnych bakterii Salmonella Typhimurium w immunoterapii nowotworowej. Jak mówi o sobie sama – mikrobiolog z zamiłowania. Swoją pasję w tej dziedzinie zaszczepiła podczas studiów licencjackich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto kształciła się na Uniwestytecie Eberharlda Karlsa w Tybindze poszerzając swoją wiedzę z zakresu immunologii i powstawania stanu zapalnego w zakażeniach bakteryjnych a także na Imperial College w Londynie, gdzie uczestniczyła w projektach badających właściwości i funkcje nowych i niescharakteryzowanych białek bakterii S. Typhimurium. Beneficjentka Studenckich projektów badawczych finansowanych z dotacji projakościowych MNiSW oraz współautorka wielu doniesień zjazdowych z sukcesami. Prywatnie miłośniczka fotografii i wycieczek rowerowych oraz wielbicielka powieści Henryka Sienkiewicza „Ogniem i mieczem”.

Spotkanie: Meet Biotech Boost Biotech – Kraków #5

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *