Grzegorz Węgrzyn – UG

wegrzyn

Grzegorz Węgrzyn – profesor nauk biologicznych i obecny Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1993- 1996 również Prodziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, a w latach 2002-2008 Dziekan Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG. Od 1996 jest kierownikiem Katedry Biologii Molekularnej oraz obecnie Kierownikiem Pracowni Genetyki Molekularnej.

Zainteresowania badawcze Profesora to mechanizmy replikacji DNA plazmidów i bakteriofagów, regulacja ekspresji genów w komórkach bakteryjnych oraz zastosowanie elektrycznych bio-chipów. Kierował zespołem naukowców, który opracował pierwszą skuteczną metodę leczenia choroby Sanfilippo, pozwalającą na zatrzymanie wyniszczających procesów choroby.

Laureat wielu nagród naukowych, w tym stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych pracowników nauki, czterokrotnie nagrody Polskiego Towarzystwa Biochemicznego im. J.K. Parnasa, nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów, nagrody Polskiego Towarzystwa Genetycznego, subsydium profesorskiego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Nagrody Naukowej miasta Gdańska im. J. Heweliusza i innych.