Halina Waś

Halina Waś

Halina Waś to naukowiec, biolog. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół biologii nowotworów i mechanizmów oporności na terapie.

Halina studiowała biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doktorat uzyskała w Zakładzie Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Dotyczył on roli jednego z enzymów antyoksydacyjnych (oksygenazy hemowej-1, HO-1) w inicjacji i rozwoju czerniaka i nowotworów skóry. Od 2012 r. zatrudniona w Pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia, a obecnie w Pracowni Neurobiologii Molekularnej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Kierownik projektów badawczych (MNiSW, FNP).
Współautorka 20 publikacji.

Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz stypendium START Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Laureatka konkursu popularyzatorskiego INTER FNP.

Spotkanie:

Meet Biotech – Boost Biotech Warszawa#15

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *