Kamil Sitarz – SELVITA

Kamil Sitarz

Dr Kamil Sitarz jest Kierownikiem Naukowym Projektów w dziale R&D firmy Selvita S.A. – największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej innowacyjnej firmy biotechnologicznej.

Ze spółką Selvita związany jest od 2013 roku, gdy objął stanowisko Kierownika Zespołu Farmakologii in vitro w ramach projektu realizowanego wspólnie z firmą farmaceutyczną Merck, a poświęconego odkrywaniu nowych leków celujących w metabolizm komórek nowotworowych. Wraz z zespołem, był odpowiedzialny za opracowanie i optymalizację szeregu metod biochemicznych, biofizycznych oraz komórkowych, służących szczegółowej charakteryzacji efektywności, jak również mechanizmu działania identyfikowanych w ramach projektu związków chemicznych – potencjalnych prekursorów przyszłych leków.

Od 2015 roku, jako Kierownik Naukowy Projektów, jest odpowiedzialny za zarządzanie projektami rozwoju innowacyjnych leków w obszarach metabolizmu nowotworów oraz immuno-onkologii. Praca na tym stanowisku wiąże się z nadzorem merytorycznym, jak również koordynowaniem i planowaniem strategicznym prac zespołów zaangażowanych w proces drug discovery. Niezależnie od kierowania projektami, Kamil Sitarz zarządza również grupą Assay Development & Screening, której zadaniem jest rozwój różnorodnych ilościowo-jakościowych metod badawczych, jak również przeprowadzanie badań przesiewowych związków w obrębie projektów innowacyjnych działu R&D Selvity.

Kamil Sitarz jest doktorem genetyki medycznej (Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania) oraz magistrem biofizyki (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska).

Spotkanie:
Meet Biotech – Boost Biotech Kraków #2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *