Informacje formalne | Kontakt

Stowarzyszenie Boost Biotech Polska
KRS 000493513

Statut Stowarzyszenia Boost Biotech Polska

info@boostbiotech.pl

 

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes

Anna Jeszka

anna.jeszka@boostbiotech.pl

Sekretarz

Karolina Boguszewska

karolina.boguszewska@boostbiotech.pl

Skarbnik

Anna Krzyżanowska

anna.krzyzanowska@boostbiotech.pl

 

Koordynatorzy lokalni

Gdańsk
Marcin Lubocki
marcin.lubocki@boostbiotech.pl

Kraków
Grażyna Adamek
grazyna.adamek@boostbiotech.pl

Łódź
Magdalena Sławińska
magdalena.slawinska@boostbiotech.pl

Warszawa
Katarzyna Szafran
katarzyna.szafran@boostbiotech.pl