Łukasz Krzemiński

Lukasz Krzeminski

Łukasz Krzemiński – absolwent Biotechnologii i Chemii na UMK w Toruniu. Stypendysta Marie Curie, realizował pracę doktorską na temat mechanizmów katalizy enzymatycznej metalobiałek z użyciem bioelektrochemii i mikroskopii fluorescencyjnej na Leeds University w Anglii, współpracując z zespołami badawczymi na Leiden University w Holandii i Copenhagen University w Danii. W trakcie stażu podoktorskiego na Cornell University w USA badał interakcje białko-białko i białko-DNA na poziomie pojedynczych molekuł w żywych komórkach bakterii, z użyciem wysokorozdzielczej mikroskopii fluorescencyjnej. Z firmą OncoArendi Therapeutics związany od października 2015 roku. Zajmuje się w niej biofizyką oddziaływania białko-ligand.

Spotkanie:

Meet Biotech – Boost Biotech Warszawa#15

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *