Martyna Popis i Aga Wabik

Popis i Aga Wabik

Martyna Popis i Aga Wabik – związane z komercjalizacją wyników badań naukowych. Obie ukończyły studia na Uniwersytecie w Edynburgu w zakresie biologii molekularnej i genetyki. Obecnie prowadzą badania naukowe w dziedzinie komórek macierzystych i regeneracji na Uniwersytecie w Cambridge w ramach pracy doktorskiej. Zaangażowane w prowadzenie Innovation Forum – organizacji założonej przez młodych naukowców z Uniwersytetu w Cambridge, której misją jest promowanie współpracy miedzy uczelnią a firmami biotechnologicznymi, farmaceutycznymi i startupami. Mają doświadczenie w organizowaniu konferencji i wydarzeń promujących komercjalizację nauki. Doskonale rozumieją jak ważne jest skuteczne poszerzanie swojej socjalnej sieci zawodowych relacji w budowaniu kariery zawodowej. W wolnych chwilach nurkują, podróżują i tańczą.

www.inno-forum.org/

Spotkanie:
Meet Biotech Boost Biotech – Warszawa #8