Artur Mielczarek – Litehauz AsP

MBBB LDZ #13 Artur Mielczarek LITEHAUZ

Rozwój statków morskich umożliwia nam transport towarów na coraz większe odległości. Razem z towarami przewożonymi z kontynentu na kontynent podróżują mikroorganizmy obecne w wodzie balastowej statków. Ich pojawienie się w nowym ekosystemie może całkowicie zaburzyć lokalną gospodarkę. W świat mikroorganizmów przenoszonych przez statki wprowadzi nas Artur Mielczarek, konsultant w LITEHAUZ ApS z Kopenhagii.

Artur po ukończeniu studiów magisterskich na Politechnice Łódzkiej i Aalborg University (Dania), rozpoczął doktorat na duńskiej uczelni. Tam pracował w grupie badającej bakterie związane z procesami w biologicznych oczyszczalniach ścieków.

Po siedmiu latach spędzonych na uczelni przeprowadził się do Kopenhagi, gdzie pracuje jako konsultant w firmie zajmującej się doradztwem prawnym i środowiskowym w zakresie żeglugi morskiej.
Ostatnio, jest m.in. zaangażowany w projekt R&D, który ma na celu zaprojektowanie urządzenia do monitorowania wody balastowej pod katem mikroorganizmów oraz zanieczyszczeń.

www.litehauz.com

Spotkanie:
Meet Biotech Boost Biotech – Łódź#13