Michał Gorzkiewicz

12226965_497419967106598_3307578684798626748_n

Michał Gorzkiewicz, absolwent biotechnologii na PŁ, który w ramach pracy magisterskiej badał wpływ różnicowania monocytów i makrofagów oraz aktywacji wybranych receptorów w obu typach komórek na parametry wewnątrzkomórkowej homeostazy redoks. Po studiach rozpoczął pracę w Instytucie Biologii Medycznej PAN, gdzie zajmował się badaniami nad komórkami nowotworowym, głównie wątroby, pod kątem przebadania na nich potencjalnych leków. Realizował w projekt starający się wykorzystać zmodyfikowaną egzotoksynę A P. aeruginosa w leczeniu raka wątroby. Na początku 2015 roku odbył staż w Paryżu, gdzie znów wrócił do komórek układu odpornościowego (optymalizacja nowej metody do badania fagocytozy drożdży). Po powrocie stwierdził, że czas na poważnie wziąć się za doktorat i zaangażował się w projekt badający możliwość zastosowania dendrymerów w dostarczaniu leków do komórek białaczkowych (i znów układ immunologiczny).

W trakcie spotkania opowie o wykorzystaniu zmodyfikowanej egzotoksyny A P. aeruginosa w leczeniu raka wątroby.

Spotkanie:
Meet Biotech – Boost Biotech – Łódź #14