Michał Kaczmarek

mkaczmarek

Od kilkunastu lat jest nieprzerwanie związany z Instytutem Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej, w którym uzyskał tytuł magistra inżyniera. W ramach swojej rozprawy doktorskiej pracuje nad otrzymaniem syntetycznego, multi-enzymatycznego kompleksu umożliwiającego kontrolowaną i jednoetapową modyfikację chityny i jej pochodnych.
Michał swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywał w kilku laboratoriach na całym świecie w ramach międzynarodowych staży i wymian studenckich. W 2013 .r odbył letnie praktyki na University of Houston-Downtown (USA), gdzie realizował projekt „Screening Novel Synthetic Compounds for their Cytotoxicity and Inhibition of Tubulin Polymerization”. Rok później w ramach stażu na University of Groningen (Holandia), uczestniczył w badaniach nad transporterami białkowymi w bakteriach Lactococcuc lactis. W ramach studiów doktoranckich wyjechał na sześciomiesięczny staż na Peking University Schenzhen Graduate School, gdzie uczestniczył w projektach „Ligase Cycle Reaction assembly method as a tool for DNA engineering” oraz „Synthesis of new expression vector for cyanobacteria using LCR method”. Obecnie poza studiami doktoranckimi Michał realizuje swoją pasję do nauki w laboratoriach jednej z polskich firm farmaceutycznych.

Spotkanie: Meet Biotech – Boost Biotech Łódź #31

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *