Michał Krzyżaniak COSMOS

image

Dr inż. Michał Krzyżaniakz Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uczestniczy on w międzynarodowym projekcie badawczym COSMOS, którego celem jest lepsze wykorzystanie roślin oleistych w przemyśle. Pełni on także funkcje pełnomocnika dziekana ds. innowacji i współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii na UWM. W 2015 roku znalazł się w gronie 4. edycji programu Top 500 Innovators. Przedstawi on prelekcje na temat wybranych surowców roślinnych i ich zastosowania w biogospodarce europejskiej.

Spotkanie Meet Biotech Boost Biotech – Olsztyn #1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *