Michał Obuchowski

Obuchowski

Profesor, Kierownik Zakładu Bakteriologii Molekularnej na Katedrze Biotechnologii Medycznej oraz prodziekan ds. nauki na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed. Odbył liczne staże zagraniczne: Uniwersytet Paul’a Sabatier’a w Tuluzie (1991), Hadassa Medical School w Jerozolimie (1993), Uniwersytet Paryż XI w Orsay (1998-9, 2001-3), Uniwersytet Fryderyka II w Neapolu (2016).
Współautor 54 publikacji naukowych o łącznym współczynniku oddziaływania 140. Indeks H – 15, cytowany 770 razy. Promotor 23 prac magisterskich oraz dwóch doktorskich.
Głównym obiektem zainteresowań zawodowych są przetrwalniki Bacillus subtilis zarówno w kontekście poznawczym jak i użytkowym.

Spotkanie: Meet Biotech Boost Biotech Gdańsk #6

Meet Biotech – Boost Biotech Łódź #27

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *