O nas

Boost Biotech Polska – łódzkie stowarzyszenie, którego głównym celem jest promowanie integracji i animowanie środowiska osób związanych z bio-technologiami: pracowników firm, parków technologicznych i uczelni, studentów, absolwentów, właścicieli przedsiębiorstw – osób zajmujących się stroną naukową, biznesową, marketingową czy prawną Biotechu.

Bio-technologie rozumiemy jako wszystkie technologie lub dziedziny nauki, w których wykorzystywana jest wiedza o organizmach żywych. Bio-technologiami są dla nas w równym stopniu nanotechnologia do zastosowań biomedycznych, medycyna czy bioinżynieria. Bio-technologie są też według nas nierozerwalnie połączone z zarządzaniem, komunikacją i ekonomią, ponieważ bez know-how z tych pozornie oddalonych dziedzin rozwój „naszej” branży nie byłby możliwy.