Paweł Potakowski – Creative KUL

pawel potakowski

Paweł Polakowski – Pełnomocnik Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ds. komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz Prezes Zarządu KUL Creative Sp. z o.o.. Zajmuje się analizą możliwości współpracy w zakresie komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych pomiędzy KUL i podmiotami zewnętrznymi. Bardzo ważnym aspektem jego pracy jest planowanie rozwiązań systemowych dotyczących poszczególnych aspektów komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz koordynowanie działań wewnętrznych dotyczących komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych KUL, w celu ich odpowiedniej prezentacji podmiotom zewnętrznym.

www.creative.kul.pl

Spotkanie:
Meet Biotech Boost Biotech Lublin #1