Robert Czajkowski

czajk

Absolwent Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku (2006). Stypendysta programu Marie Curie Early Stage Researcher w Max Planck Institute for Terrestrial Microbiology w Marburgu w Niemczech (2006-2007) i studiów doktoranckich w Netherlands Institute of Ecology, Królewskiej Holenderskiej Akademii Nauk w Wageningen, Holandia (2007-2011). Naukowiec na stażu podoktorskim w Plant Research International w Wageningen w Holandii (2011-2012). Od 2012 r. adiunkt w Katedrze Biotechnologii na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Stypendysta stypendium dla Młodych Doktorów Uniwersytetu Gdańskiego (2012-2013), stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców (2013-2016) i programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Mentoring (2014-2015). Współtwórca patentu światowego nr WO2012095431 A1 –“Serratiaplymuthica for biological control of bacterial plant pathogens” (2014) i polskiego zgłoszenia patentowego nr P.410134 “Sposób zagęszczania preparatów bakteriofagowych” (2014). Członek kolegium redakcyjnego czasopisma BioTechnologia (od 2014) i Journal of Plant Pathology (od 2016). Sekretarz Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin (PTBER) (2013-2015) i członek Zarządu Głównego PTBER (2015 -2017). Członek Rady Młodych Naukowców przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015 – 2017). Recenzent projektów programu BARD (United States Binational Agricultural Research and Development Fund) od 2014 i Francuskiej Akademii Nauk (ANR) (od 2015). Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Nauk o Żywności, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2016 roku.

Spotkanie: Meet Biotech Boost Biotech Gdańsk #7

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *