Sebastian Granica

adiunkt w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii WUM. W ostatnim roku nagrodzony Bioriorica Phytoneering Award przez Society for Medical Plant and Natural Product Research i Bionorica za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie badania leków pochodzenia naturalnego. Sebastian swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywał w kilku instytutach europejskich w ramach międzynarodowych staży naukowych. Pomimo młodego wieku kilkukrotnie kierował projektami NCN oraz MNiSW. Obecnie realizuje grant NCN- Sonata pt: „Badania fitochemiczne oraz ocena właściwości przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych wyciągów przygotowywanych z farmakopealnej substancji roślinnej kwiat lipy (Tiliae flos)”.
Temat prezentacji : “Farmakognozja – czyli dlaczego warto badać rośliny lecznicze”

Spotkanie: Meet Biotech Warszawa #26: Pogłębiamy wiedzę o ziołach

Dodaj komentarz