Magdalena Urbaniak

MUrbaniak

dr. hab. Magdalena Urbaniak – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN, Katedra Ekologii Stosowanej UŁ. Podczas prezentacji skupiła się na możliwościach i perspektywach zastosowania biotechnologii ekologicznych w usuwaniu trwałych zanieczyszczeń organicznych ze środowiska wodnego i glebowego. Celem jej dotychczasowych badań była optymalizacja procesów bioremediacji, redukcji zanieczyszczeń (m.in. dioksyn i polichlorowanych bifenyli) i ich transportu między ekosystemami wodnymi i lądowymi. Do swojego […]

Continue reading »

Justyna Morawska-Płoskonka

13014808_10208315044246526_383089129_n

Justyna Morawska-Płoskonka jest absolwentką Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ukończyła studia z zakresu biologii środowiskowej i geografii. Aktualnie jest doktorantem Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowowo specjalizuje się w obszarze mikrobiologii, ekotoksykologii, inżynierii środowiska z szczególnym uwzględnieniem unieszkodliwiania odpadów i odnawialnych źródeł energii. Zawodowo operuje w branży biotechnologicznej i farmaceutycznej. Posiada doświadczenie z zakresu planowania oraz zarządzania projektami badawczo-wdrożeniowymi, doradztwa […]

Continue reading »

Artur Mielczarek – Litehauz AsP

MBBB LDZ #13 Artur Mielczarek LITEHAUZ

Rozwój statków morskich umożliwia nam transport towarów na coraz większe odległości. Razem z towarami przewożonymi z kontynentu na kontynent podróżują mikroorganizmy obecne w wodzie balastowej statków. Ich pojawienie się w nowym ekosystemie może całkowicie zaburzyć lokalną gospodarkę. W świat mikroorganizmów przenoszonych przez statki wprowadzi nas Artur Mielczarek, konsultant w LITEHAUZ ApS z Kopenhagii. Artur po ukończeniu studiów magisterskich na Politechnice […]

Continue reading »