Katarzyna Derlatka

22519960_832935596888365_5012916406774872477_o

Obecnie jest pracownikiem Działu Biobankingu i Badań Naukowych (w tym Publicznego Banku Komórek Macierzystych) w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu. Na co dzień zajmuje się m.in. preparatyką komórek macierzystych z krwi pępowinowej, sterylizacją, wykonywaniem badań mikrobiologicznych. Prowadzi dwa projekty naukowe. Pierwszy dotyczy badań mikroflory płynu pęcherzykowego i realizowany jest we współpracy z Kliniką Gameta Podzamcze. Drugi natomiast ma na celu […]

Continue reading »

Edyta Żyła

EZyla

Doktorantka w Zakładzie Biochemii Komórki, Wydziału Biofizyki, Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania z zakresu wykorzystania naturalnych systemów bakteryjnych bakterii Salmonella Typhimurium w immunoterapii nowotworowej. Jak mówi o sobie sama – mikrobiolog z zamiłowania. Swoją pasję w tej dziedzinie zaszczepiła podczas studiów licencjackich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto kształciła się na Uniwestytecie Eberharlda Karlsa w Tybindze poszerzając […]

Continue reading »

Justyna Morawska-Płoskonka

13014808_10208315044246526_383089129_n

Justyna Morawska-Płoskonka jest absolwentką Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ukończyła studia z zakresu biologii środowiskowej i geografii. Aktualnie jest doktorantem Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowowo specjalizuje się w obszarze mikrobiologii, ekotoksykologii, inżynierii środowiska z szczególnym uwzględnieniem unieszkodliwiania odpadów i odnawialnych źródeł energii. Zawodowo operuje w branży biotechnologicznej i farmaceutycznej. Posiada doświadczenie z zakresu planowania oraz zarządzania projektami badawczo-wdrożeniowymi, doradztwa […]

Continue reading »

Leszek Broniarek BBH Biotech

indeks

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Współzałożyciel firmy BBH Biotech Sp. z o.o. (obecnie BBH Biotech Polska Sp. z o.o.). Zawodowo specjalizuje się w mikrobiologii technicznej. Posiada prawie trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu firmy i zarządzaniu projektami biotechnologicznymi. Po godzinach pracy zajmuje się swoimi zainteresowaniami, m.in. muzyką klasyczną i jazzową, sportem oraz grami fabularnymi. Spotkanie: Meet Biotech – Boost […]

Continue reading »

Maciej Guzik

DSC06575

Mikrobiolog z wykształcenia i z zamiłowania. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dwukrotny laureat międzynarodowego konkursu dla młodych naukowców UREKA Science Foundation Ireland. Tytuł doktora mikrobiologii uzyskał w 2012 na University College Dublin w Irlandii. W ramach rozprawy doktorskiej opracował chemo-biotechnologiczną metodę przemiany polietylenu do biodegradowalnego plastiku. Przy użyciu bakterii i procesu fermentacji optymalizował produkcję polihydroksyalkanianów (PHA) – poliestrów. Jego wyniki […]

Continue reading »