Magdalena Frąc

Frac

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Nasz gość jest koordynatorem współpracy z ponad 40 przedsiębiorcami i innymi podmiotami gospodarczymi, kierownikem projektu infrastrukturalnego PORPW o wartości > 26 mln PLN. Ponadto pełni funkcje kierownika, opiekuna naukowego lub wykonawcy w około 20 projektach naukowo-badawczych (krajowych i międzynarodowych) z zakresu mikrobiologii środowiskowej, jakości środowiska oraz biotechnologii […]

Continue reading »