Tomasz Styk – Nutricus

Tomek Styk

Tomasz Styk – współzałożyciel i koordynator zespołu specjalistów w firmie Nutricus. Od kilku lat kieruje firmą, która rozwija trend pierwiastkowego programowania żywienia w sporcie wyczynowym i profilaktyce zdrowotnej. Swoją przygodę z biotechnologią rozpoczął będąc licealistą, kiedy został jedynym w Polsce Wschodniej stypendystą Ministra Edukacji w programie dla wybitnie uzdolnionej młodzieży i od Rektora UMCS otrzymał indeks studenta UMCS w Lublinie na kierunku biotechnologia.

Jeszcze przed rozpoczęciem studiów na kierunku lekarskim poznał swojego późniejszego mentora – Sławomira Puczkowskiego, lidera prewencji metabolicznej w Polsce i pod jego okiem zajął się tematyką odżywiania, w postaci Analizy Pierwiastkowej Włosów, którą zajmuje się do dziś i dalej rozwija ją w Nutricusie.

Po tym, jak jego firma została zauważona i opisana przez gazetę Pierwszy Milion ,wydawaną przez gazetę Forbes, w jedno z przedsięwzięć Nutricusa zainwestował Lubelski Park Naukowo-Technologiczny. Tomasz jest zwolennikiem praktycznej edukacji oraz upowszechniania i wdrażania akademickiej wiedzy w codzienne życie.

Prywatnie niepoprawny optymista z dystansem do siebie i życia, pasjonujący się żeglarstwem, którego życiowym mottem są słowa Francisa Bacona mówiące, że „prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn”.

www.nutricus.pl/

Spotkanie:
Meet Biotech Boost Biotech – Warszawa #8

Meet Biotech Boost Biotech – Łódź #18