Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes

Anna Jeszka

anna.jeszka@boostbiotech.pl

 

 

 

 

 

Sekretarz

Karolina Boguszewska

karolina.boguszewska@boostbiotech.pl

Skarbnik

Anna Krzyżanowska

anna.krzyzanowska@boostbiotech.pl